A fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden, KKV-nak nem minősülő vállalkozás. A Relevanciánál több mint 150-en szereztek fogyasztóvédelmi referensi képesítést. A következő képzés részleteiről kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!A fogyasztóvédelmi és kereskedelmi kommunikációs szabályok és a hatósági jogalkalmazás Magyarországon szigorúbb, mint az EU többi tagállamában. A Relevancia szaktanácsadása 10 éve biztosítja széles körű stratégiai, operatív és szervezeti témákban az objektív döntés meghozatalát .MÓDOSULT A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY! A 2016. január 1-jétől hatályos módosítás a fogyasztóvédelmi referens kötelezettségévé teszi, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságot tájékoztassa a referens foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról, illetve az abban bekövetkezett változásokról 8 napon belül.

Kik vagyunk?

 

Áttekintés:

A Relevancia Tanácsadó Iroda Kft. 2006. évben alakult azzal a céllal, hogy specifikus fogyasztóvédelmi és élelmiszerjogi tanácsadási tevékenységgel, prevenciós jelleggel elősegítsük a versenyszférában működő vállalkozások jogkövető magatartását, ezáltal a tudatos fogyasztói magatartás elterjedését.

 

A Relevancia Tanácsadó Iroda Kft. egy-egy szakma, illetve üzletág versenyképességének növelése, a globális piac feltételeihez való eredményes alkalmazkodása érdekében a kereskedelmi kommunikáció, a fogyasztóvédelem, és az élelmiszerjog  szakterületén nyújt  segítséget gazdálkodó szervezetek részére. A Relevancia Tanácsadó Iroda Kft. tanácsadó tevékenysége révén eligazodást biztosít a vonatkozó hazai és közösségi jogszabályokban, hozzájárul az adott piaci szegmens szereplői megfelelő jogalkalmazásának kialakításához.

 

Vállalkozásunk szorosan együttműködik a hazai élelmiszeripari kis- és középvállalkozásokat tömörítő Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesülettel. Az egyesület a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által véleményezésre közzé tett, illetve közvetlenül megküldött több kormányzati stratégia kezdeményezés, illetve jogszabály-tervezet megvitatásában vett részt.

 

Kiemelt projektjeink:

 

A 2007-2008. évben az „Üzletre hangolva” program keretében alvállalkozóként áttekintettük és elemeztük a hatályos fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jogszabályokat és intézkedéseket. A projekthez kapcsolódóan felméréseket végeztünk a fogyasztók, az élelmiszerek előállításában és forgalmazásában érintett gazdasági szereplők, valamint költségvetési szervek körében egyaránt, kvantitatív és kvalitatív kutatások módszerek felhasználásával. A kutatásunk eredményeképpen elkészült tanulmány beépült a fogyasztóvédelmi gyakorlatba és felhasználásra került a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény előkészítése során is.

 

A 2008. évben alvállalkozóként elkészítettük a „Helyzetfelmérésen alapuló javaslat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság integrált szervezeti rendszerének továbbfejlesztésére” című tanulmányt. A magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében a tanulmány keretében bemutattuk, hogy melyek voltak azok a többletfeladatok, amelyeket a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogszabályváltozások (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok) miatt kellett újonnan ellátnia, illetve amelyekre nagyobb hangsúlyt kellett helyeznie (közüzemi szolgáltatások, lakossági fogyasztási szolgáltatások). Bemutattuk továbbá az akkreditációról és a piacfelügyeletről szóló új európai uniós rendelet által támasztott követelményeket is.

 

A 2009-2012. között, észlelvén a pénzügyi fogyasztók növekvő kiszolgáltatottságát, kidolgoztuk a Banki Magatartási Kódexnél szigorúbb önszabályozást tartalmazó kódexet az egyik multinacionális pénzügyi szolgáltató - banki, biztosítói és magánnyugdíjpénztári - csoport megbízásából, majd a banki és biztosítói ügyfelek által ingyenesen igénybe vehető mediátori rendszert működtettünk. Ennek keretében számos devizahiteles fogyasztónak segítettünk abban, hogy megnövekedett terhei csökkentésre, illetve átütemezésre kerüljenek, valamint otthona megmaradjon.

 

A 2014. évben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditálta vállalkozásunkat a fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzésre. Ez idáig több mint 100 főnek nyújtottunk segítséget ahhoz, hogy sikeres fogyasztóvédelmi referensi vizsgát tegyen. Meggyőződésem, hogy oktatási tevékenységünkkel hozzájárultunk a fogyasztóvédelemmel és kapcsolatos tudás növeléséhez és naprakész információkkal rendelkező szakemberek számának növeléséhez. A képzésünk hatékonyságának növelése érdekében tájékoztató segédanyagok kifejlesztésére került sor.