A fogyasztóvédelmi törvény szerint fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden, KKV-nak nem minősülő vállalkozás. A Relevanciánál több mint 150-en szereztek fogyasztóvédelmi referensi képesítést. A következő képzés részleteiről kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!A fogyasztóvédelmi és kereskedelmi kommunikációs szabályok és a hatósági jogalkalmazás Magyarországon szigorúbb, mint az EU többi tagállamában. A Relevancia szaktanácsadása 10 éve biztosítja széles körű stratégiai, operatív és szervezeti témákban az objektív döntés meghozatalát .MÓDOSULT A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY! A 2016. január 1-jétől hatályos módosítás a fogyasztóvédelmi referens kötelezettségévé teszi, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságot tájékoztassa a referens foglalkoztatásával kapcsolatos adatokról, illetve az abban bekövetkezett változásokról 8 napon belül.

Kozmetikai ipar

 

Az EK rendelet

A kozmetikai termékekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete(a továbbiakban: EK rendelet) szerint kozmetikai terméknek minősül minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.

Az EK rendelet alapján a forgalmazott kozmetikai termékeknek biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre, amennyiben rendeltetésszerűen vagy ésszerűen, előrelátható feltételek mellett használják.

A kozmetikai termék forgalomba hozatalának egyik feltétele a termék európai elektronikus bejelentése. Az Európai Közösség területén forgalomba kerülő kozmetikai termékek bejelentését az Európai Bizottság felé kell megtenni a forgalomba hozatalt megelőzően. A bejelentés elektronikus úton történik a Cosmetic Products Notification Portal-on (CPNP) keresztül.

A kozmetikai termék forgalomba hozatalakor a felelős személy vezeti az arra vonatkozó termékinformációs dokumentációt. A termékinformációs dokumentációt az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig kell megőrizni.

 

A kötelező adatok és az önkéntesen alkalmazott kozmetikai állításokra vonatkozó szabályok

Az EK rendelet meghatározza, hogy mely anyagokat milyen korlátozások mellett szabad és melyeket tilos felhasználni a kozmetikai termékek gyártása során. Az EK rendelet tartalmazza a kozmetikumokon kötelezően feltüntetendő jelöléseket, adatokat és információkat.

A fogyasztóknak szóló tájékoztatásra vonatkozó kötelező előírásokat tartalmazó részt követően az EK rendelet a kozmetikai termékekkel kapcsolatos állításokra vonatkozó általános szabályokat állapítja meg. Az EK rendelet szerint a kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és reklámozásakor tilos az olyan megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy más megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, amelyekkel az adott termék nem rendelkezik.

Az 1223/2009/EKrendeletnek akozmetikai terméket használó fogyasztónak vagy szakembernek (végfelhasználó) szóló jelölésre vonatkozó rendelkezéseit a Bizottság 655/2013/EUrendelete (a továbbiakban: EU rendelet) egészíti ki.

Az EU rendelet szerint végfelhasználók a kozmetikai termékek funkciójára, tartalmára és hatásaira vonatkozó állítások széles skálájával találkoznak. Mivel a kozmetikai termékek használata a végfelhasználók részére fontos, szükség van arra, hogy az állítások információtartalma hasznos, érthető és megbízható legyen, és lehetővé tegye a végfelhasználó számára a körültekintő döntéshozatalt, továbbá azt, hogy az igényeiknek és elvárásaiknak a leginkább megfelelő termékeket választhassák.

Az EU rendeletben foglalt követelményeket minden olyan a szöveg, név, védjegy, kép és képi vagy egyéb jel formájában feltüntetett állításra alkalmazni kell, amely a címkézés, a piaci hozzáférhetőség biztosítása és a reklámozás során explicit vagy implicit módon a kozmetikai termékek jellemzőire, illetve funkcióira vonatkozik. Az EU rendeletet a reklámhordozó, illetve marketingeszköz típusától, a termék állítólagos funkcióitól és a célcsoporttól függetlenül valamennyi állításra alkalmazani kell.

A kozmetikai termékekre vonatkozó állításokkal kapcsolatban mind az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete, mind pedig a Bizottság 655/2013/EU rendeletea hivatkozik a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelvre. (A továbbiakban: EK irányelv). A kozmetikai termékekre vonatkozó állításoknak mindkét EK rendelet szerint figyelemmel kell lenniük az EK irányelvben foglalt követelményekre. 

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Az EK irányelvnek való megfelelést szolgálja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.). Az Fttv. általános tilalomként. kimondja, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat (Generálklauzula). Az Fttv. szerint kereskedelmi gyakorlatnak minősül a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja, E kommunikációba a címkék és ezáltal az azokon megjelenő állítások is beletartoznak.

Az Fttv. 6. §-a értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely a termék lényeges tényezői vonatkozásában valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére -olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót ,és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, vagy alkalmas arra, hogy olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg,

 

Az eljáró hatóságok

Az Fttv. rendelkezéseibe ütköző kereskedelmi kommunikáció esetén a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve – bizonyos esetekben – a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

A kozmetikaitermékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az 1223/2009/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet nemzeti végrehajtását szolgálja. A Kormány az 1223/2009/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 34. cikke szerinti nemzeti hatóságként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet jelöli ki (a továbbiakban: nemzeti hatóság). A Korm. rendelet szerint továbbá az EK rendeletben, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásának hatósági ellenőrzését

- a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,

- az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

- a fogyasztóvédelmi hatóság.

végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

 

Szaktanácsadási tevékenységünk

A kozmetikai ipart érintő szaktanácsadási tevékenységünk kiterjed a fogyasztóknak szóló kötelező tájékoztatás ellenőrzésére, illetve címketerv elkészítésére, továbbá a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások felülvizsgálatára annak érdekében, hogy ügyfeleink által alkalmazott állítások információtartalma hasznos, érthető és megbízható legyen, és lehetővé tegye a végfelhasználó számára a körültekintő döntéshozatalt, továbbá azt, hogy az igényeiknek és elvárásaiknak a leginkább megfelelő termékeket választhassák. Szaktanácsadásunk során gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor már hatósági - különösen versenyfelügyeleti - eljárásban kérik közreműködésünket. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk a hatósági eljárásokban való közreműködés területén.

 

Referenciáink

 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhUUEhQUFhQVGBQbGBgYFRwXGBYZFxYWFxYXFBgeHCggGBwlGxgXITEiJSkrLi4uFx8zODMsNygtLysBCgoKDg0OGxAQGzQlICYuLS80MDgsNDQ0NCw3LC8vLDIwLC80NDQvNCw0LCw0LC00LC80LCwvLCwsLCwsLywsLP/AABEIAJ0BQAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwYCBAUHAf/EAEMQAAEDAgQDBQQGBgoDAQAAAAEAAgMEEQUSITEGQWETUXGBkSIyobEHFEJSc8EjYpKz0fAWJDM0Y3KCsuHxQ6LCFf/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEH/8QAOREAAgIBAQUECQIFBQEBAAAAAAECAwQRBRIhMUETUWGBIjJxkaGxwdHwcuEUFSMzNAZCUmLxJJL/2gAMAwEAAhEDEQA/APcUAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQGlV4tDF78jQe69z6DVR7cumr15JEirEut9SLf53nKn4xgb7oe7ysPib/AAUCzbVEfVTf54k6Gx736zSNGTjQ/ZiA8XX+QUOe3Zf7YfEkx2Kv90/gQni2U7Bg8ifzUeW28l8kl5P7mf8AKKl1Zk3iaU82/shantnK717g9mUrp8SZnEcnePQLz+dZPf8AA1PZ1fcbMXELudvRbYbcuXPT3GqWz49DehxwHcKbXtxP1kRp4LXJm9FXMdzVjVtGizroRpUTj0NgFTU01qjSfV6AgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCA+EoCt4vxhFFdsQ7R3fezB5/a8vVVWTtWuv0a/SfwLjF2PbZ6Vnor4+7p+cCpYhxBPP7zyG/db7LfhqfMlUl2dfd60uHcuBe0bPop9WPHvfFnMzKHoTND7mTQ80Mg9eaHjRI16waMGiVr1g0YOJMyRYNGtxJmSLW0a3EnZKVjxRrcEbMVUQslbKJplUmdehxQjmrTE2nZW+ZAuxUywUtQJBceYXW4uVDIhvR8yrsrcHoyZSTWEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBARzzNY0ueQGtFyTsAFjKSitXyMoQlOSjFatnnHEXE76kljLth7ti/q/p0XNZufK57seEfn7fsddgbMhjrenxl8vZ9zhXVYWYugF0ABQGQK8PDNpWLMWSsKxZraLnNwzFHA+TM55DHOHIXDSQbf8q/s2RTXTKerbSb+Bz8Np22XRhokm0viVZpXMtF00TNcsGjW0StcsGjBonhkXi4GqUTs4TWZXjuOh8CrXZuW6bovo+D9n7Ffk070WWldwUoQBAcziLEXU0BkaASC0WO2ptyUXMvdFTmlqTMHGjkXKuT0XE3qSXOxjju5rT6gFSIS3op95GtjuTcV0bJVkYBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAee8f40XyfV2H2WWL+rtwPADXxPRUO1cnel2S5LmdTsXDUYdvLm+Xs/f5e0qjSqVl4Zgrw8AK8PD6gPoQH0Lw8M2rExZIFizFnpdUf6k78A/u12V3+HL9H0OOr/AMxfr+p560riGdWyVpWDRg0SNKwaMGiaNyxNckbsDlnEjzReInXaD3gfJfRapb0IvwRzclpJozWwxK5xZiEjTFBCcr5jbNzAuBoeWp36Ks2hfZFxqr4OXUttmY9clO61aqPQ43EuDy08F/rD5GOLQ9r++9w5tybaj4qDnYttNOu+5LhrqWOz8yq+/Ts1FrXRr5G1PVS1EkVJC8xtbEx0jh73uNOnqPVb52W3WRx63urRNvyNEKqqK55Nsd5uTSXm/wBz5iDZsNdHIJnywudlc15uRpfTyB1FtuaxuVuDKM1Nyi3o0z2h07QjKDgozS1TRcXHQkdyu2+Bz6XHQo3DtNUVsbs1TI1jXEDUlznZQdTe+UC2nUrn8Ku/Kre9Y0tfPXT5eB0ufbjYli3ak215aa/N94wSGpqTJA6oe1kLiC4XLnG5Abmve3sk/wA6e4sMi9yqlY0ovn194y542Oo3RrTcly6e7v4/nWWgxSWjNVHI8yiFoLC4k6kgDnexzC4vyWdWRZjO2E5b27y/PMwuxaspUzhHd3nx07uvyJqDBqipiEz6qRr3jM0NJDQD7twCN+lt+azqxL76+1lY03xXca7szHx7HTCpOK4Pv8TQqscmdSSNc9zZoZWtLmnKSDnGpHVp+CjzzLXjSjJ6Si0tUSa8GmOVGUVrGUW9Hx7vubVXPU0sJqJJbySgNay12x5vavva4aCNtzuVtsnkY9TunL0pcEui6/L495pqrxsm1UVw0jHi31fT4t9/LuNR0rGxdoK+Q1AGa2Y5Cd8gFvLu6LU3FV76ve/z58Ne43qE3ZuPHW5y5cdO/wDPeW3hzETU07JHWzah1u9psT57+auMO930qb5lFn4yx73BcunsOmpRDCAIAgCAIAgCAICOpmEbHPOzWknwAuvJPdTZnXBzkorq9DxGScyOc93vPJcfEm5XHWScpOT6n0OMFCKjHkuBv4Ph7qmVsbNzueTQNyf57l7RRK6ahEj5WRHHrdkvxlzq6eiw5rQ+PtZCL6gOJ6kHRov/ACVc2QxMNJSjvS9//hz9VmbnybjLdivL92R0eN0VQ4Mkp2R5tAS1tul3CxasK8vEuluThp5Iztws2iO/CxvTxfyfM3MT4fooG9pI17W3A0c8gX2va5AW6/Bw6lvzTS8zRj7QzrpbkGm/IrNbRxT1DI6P3XNA1zaG7i4nNroLKptqqtvjDH5NePjrzLim66nHlZlc0/Dlw05eJY56Kjw9re0b2jztcBznW3IB9lo/nVWc6sTCit9av3/siphdm50n2b3UvL482a7MfoZPZfT5R39m02/Z1HktP8fhT4Tr08l9DY8DOr4ws1839TicQQRMlHYG8bmBwsbi5JBA58tiqvPrqhZ/R9VrX5llg2XTr/resnoXmq/uLvwD+7XS2/4b/R9Dm6/8xfr+p55E0uIABJOgA3PguLUXJ6LizqpNJasuFFgcUEJfVWJ3tc+z3NFjqV0NGzaKKXZlc/l4eLKG7Otut3Mfl8/H2Ffrahj3fo4wxvIXJJ6kk/JUGTZXOX9OG6vj5lpVXOMfTlqyNhUTQyaNyAr1LoaJl+jbYAdwC+jwjuxS7jl5PV6mSyPCt8W4fK50U8IzPhOreZFwRYc9jp1VXtCixuF1a1cehb7MyKlGdFr0UupzMer56yHIymlaAQXXBuTyDRbXXXyUbLuuyat2NbXf+xMwsejEt3p2pvp+5NVUU1NLFVRRl/6NjZGD3hZgB035DzCzsptpsjfXHXgk115Guu+nIrnjWS09JtPpz/PIxr3TYk6OMQviia7M9zxbppcdxPryXlztzZRhuOMU9W2ZUqnZ8ZT31KTWiSLi4aEDuV01wOfT46le4GpXxQOEjXNJkcbOFjbIwX+BVbsmuddLU1o9foi12zbCy9OD1W6vmz5wpSvZLVF7HNDpLtJFswzSajv3Hqmz65wna5LTV/c92nbCddKi9dI8fcjTlwd81TWNLXNbIxuR5BylwyEa89R81pliytuuTWiaWj8eBIjmQpx6Gnq4viuunEUGMVFNGIX0sjnsGVpaCWkD3bkA7dF5TlX0Q7KVbbXBachdh4+RY7oWpJ8Xrz8TQqsDmFJI5zC6aaVri1ouQPbOturj8Fonh2rHlKS1lJp6EmvOpeVGMXpCMWtX5fYsvEuFOqabI3325XNB0uQCCOmhPnZWedjO+jdXNcUVGz8uOPkb0uT1TOLDi0zWCM0JMoFs2T2Sdsx9n87KDHKtUdx0+l7OHt5FhPEpc99X6R7tePs5/QtGEteIm9q1jX/aDNv+1bY6mq1vpJ+BTZLg7X2bbXibi3EcIAgCAIAgCAIAgOVxW+1HUH/Cf8RZaMn+zL2Mm7OWuVX+pHjcZXJs71l6+jIDPMftBrLeBLr/ACarbY6W9N+w5z/UDe5BdNX9P3Ofxzf64+/3WZfDL/G6ibUT/iHr3Il7H0/hI6d7+f8A4cJVxZnqDz2mHXk504JJ7+zvf11XVv08PWX/AB+hxi/p5+kP+f1KXwdVNjqmF+gcHNv3Fw0+OnmqLZtkYZC3uvA6HatUrMaSj04lt4uwF1SGvj99gIynTMDroeRv81b7SwpXpShzXxKLZefHHbhPk+vcUGaF0bi17S1w3BFiuZnCUHuyWjOojOM470Xqj4tbPT0+WMuoy1ou50FgO8mOwC7KcXLEcVzcfocZGSjl7z5KX1OdhuHx0EfazEGT1tf7LBzPX8lCx8anAr7W1+l+cF+fAl5GRbm2dlUvR/OL/PiVvFsWfUvu7Ro91vIfxPVUObmzyZay4Loi3xsSGPHRc+rNNpUAkMlYVia2dfA4c8rByvc+A1/481N2dT2uTCPjr7uJBzJ7lUmXhd2c2EBFU1LIm5pHNa0c3GwWE5xgt6T0RnXXOyW7BasxpKtkzc0bg5t7XBuL9yV2wsWsHqj22mdUt2a0ZOszWEAQGvTVscpcGPa4sNnAH3TrofQ+i1wthNtReunM22U2VpOa015H2rq2QtzSODW3tcmwuvbLIVrWb0R5VTO2W7BasmBuszWfUAQGBlaCGlwzHYX1PgF5vJPTUyUJNapcBJK1tsxAvtc2v4I5Jc2IwlLkjNemIQBAEAQBAEAQBAEBz8fg7SmnYN3RSAeOU2Wu6O9XJeDJOHPcyIS7pL5niEL1ybR9DaO1w9i7qSYSAXGzm/eadx46A+S2Y17os315+wg5uJHJqdb8n4noOIYdBikTZWOLSL5X5beLXA7i/d6q7uoqzYKaenicvRkX7Osdclqu7X4o5NPwUxhzTzt7MbgezfoXE6KHHZUIvWyfD3E+e2pzW7VW973/AAHFvEzHs7CnN2mwc4e7YfZZ3+O1l5tDPjKPZVeb+iGzNmTjPtrufRePeynBUZflmwXi6WEBsg7Rg7z7YHQ8/P1VpjbUsq9GfpL4lPl7Iqte9D0X8P2/OBbYZ6bEGWsHW3BFns6jmPEaK4jPGzYac/mijlDJwZ68vkymcR4IaRwsS6N18pO4t9l3Vc9n4LxpcOMXyOgwM5ZMePCS5l5fMY6PO33mw3HiGXC6SU3DF3lzUdfgc2oKeXuy5OWnxNaCSLEaex0dzHNjuRHT5haISq2hj6Pn8mbZxtwL9Vy+aKRXUboHljxqPQjkR0XK5FE6LHCfM6Om6N0FOPIjaVHZmyaNY6Gtlw4SpLNdIftaDwG59fkul2FjaRlc+vBezr8fkUO07dZKtdOJYF0JVBAUzj+dxEbDG7KHg5r6OJBGUdVSbYm2ow3eGvP6HQbEhFOU97jpy7vE6DcYjpYgPq7o3OcQyEWzO29rTyHepP8AFQx616Gjb4R7yK8OzJtb7RSSXGXReBnFxIWva2ogfCHmzXE5m36mwskc9xko3QcdeT5o8ls1Sg5UWKenNcmT4rjwhkEUcbpZiL5W6WH6x5LbkZqrn2cI70u41Y2A7YO2clGPez5h2P55exmidDKRcBxuHeB8j6LynN37OysjuyPb9n7lfa1yUo/LyOdwX/bVn4g/3SqLsz+9d7fqyVtb+1R+n6Im+kD+6j8Rvyctm1/8fzRhsT/J8n9CM8WFrQ76vKYdB2m1+VwLWt5rF7TcUpdm93v/AD7mX8pUpOPaLf7vz7HTr+IIooWy3LhJ7gbu4+HK3PuUq3NqrrVnPXl4kOnZ9tlrq5ac/D86GkOJnRlv1inkhY42DycwH+YWFlo/mEoNdtW4p9fuSP5ZGafY2KTXT7HKxetf/wDoROELyWAhrbi8g/SWc3prfyUTIul/Gwe4+Hx58Sdi0w/gJx31x5vu5cGfeLa173U+aF7bOa4XI9onKSwdRsvdoXTbr1g1xT/Y82ZTCMbdJp8GvLjxO1VcRiJjS+KQSvJDYtC42Nrm2wKnWZyrit6L3nyXUrq9nOyb3ZrdXOXQxg4jIkayogfCXmzXE5mk9xNhbceqxhntTULoOOvLqjKezU4OdE1PTmuTMK3ixkUkkZjcXMIAA1zk93cvLdpQrnKDT1XxMqdkzsrjYpJJ/A7lHMZI2PLS0uaCWndtxexU+ubnBSa01XIrbYKE3FPXR8yZZmsIAgCAIAgBCA8IxmjNPUSxfcebf5Tq3/1IXL5Fe5Y4n0XFu7eiFnevj1+JtcPRMlqYWSe457QevTzNh5rDHhGVsYy5amGbOddE5w5pP88j0fjPCp54mMp7ZWk5mAhuYWGW2wsNdPBXWfRbbBRr5dxymysqimyUrub5Pn7feUp3DFWN4HeRafk5Uz2fkL/adCtp4j5WL4/Y1KjD5otZIpGgcywgetrKPOi2HGUWvIkV5FNnCE0/NE2EYa+peWR2zBpdYm1wCBYHv1SjHnfJxhz01MMnJhjxU58tdPz3GVThk0Rs+J7euUkeThofVeWY11frRZ5Xk02rWE0/P6HU4So5jURua1wa0+06xDcttRfnfuUnZ1Nvbxkk9Or8CFtO6lY8oya1fJeJ3vpAqWiOOP7Rdm8AARf1PwKn7bsj2cYdddSs2JXLtJT6aaeZ16sf1Jw/wD+7U+5aYkv0P5ECp/8A2L9f1KDhOJOp5A9v+ocnDuK5TFyZ49m/HzXejqMrGjfXuS/8ZeK6kjxCEOYRm+y7m082u/P1XS301Z9KlF8ej7n3M5um2zBucZLh1X1RR56d0bix4LXDcH8u8dVyVtU6pOE1ozpIWRsipQeqNrDaUyvaxu5PoOZ8glFEr7FXHqab7VVBzfQ9FghDGhrdmgAeS7uquNcFCPJcDkpzc5OT5skWwxCAqvH/ALkP4o+RVTtf1IfqLvYnrz/SafFgLa6FxeY2lgAksDlILrmx05t9Vo2hrHLhJy3Vpz95v2ZpLDsio7z15d/L7Mzxmga5jRUYgC0kFvsNOtiL+yb2sd9tVlk0qUUrb+GvDgvoeYmRKM26cfR9eL+pqZXNr5QZ+xc4DLJlBDwQyw10F7fCy0aNZsk57ra4PTny7zfrF4MGq95Lpry59351N+Whb9Yh7WtD5GuBYMg11Bykg6X2F/JSZUx7eHaXayT4cPhw7yLG+X8PPs6NItcXq+7nx7iTgv8Atqz8Qf7pV7sz+9d7fqzDa39qj9P0RN9IH91H4jfk5bNr/wCP5ow2J/k+T+hs1eJQGic4ObkMRaG3G5bYMt330W2y+l4rlqtNPpyNNWNesxRaeu9rr58ylujcyKje5xYzNJZ1r5P0gOa3Pv62VG1KNdMpPRavj3cToVKM7b4xWr0XDv4cvp4HfxWjDov02IZo3EW9hpvroRlNz5KxyKk6/wCpf6L8F9CrxrnGz+lj6SXi/qYVGVldRDOHNELQH7B2kgB89PVYz0jlU8dVu8+/mZQ3p4V/o6NyfDu5fI2eN3i9Kbi3a3vyt7Oq3bTa/pv/ALGnY6elq/6/c0uJDavid2vZtLAGyABwb7wO+m517s11GzXpmQlvbq05+8k4C1wpx3d5p8Y8teX55EmM0DXNaKivuC72bsbvY6+ydB12WeVSpJK2/rw4L6GGJkSTbpx+OnHi/r8uZsYHEDiNSTqWgWPjluQtuLFPNsb6GrMk1gVJcn+5bFblGEAQBAEAQBAEB5v9KuE2MdS0aGzJPHUscfiP2VVbSp5WL2HU/wCnsrVSoftX1+/vKhglBJVStjiF3HW97BoG7ieQCq6qZWT3Ycy9ysivHrc7OXz8D0LFuJn4e1kBd9YnABc5wyhoOw01J/7KtbsuWMlBvekcxjbNhmydyW5DolxNKP6RX84GHweR/wDJWj+bS6x+JJf+nodLH7v3O1gnGcVS8RuYY3O0Goc0nuvpr5KTj7ShbJQa0bIGXsa2iDsjLeS8n+eZxeJwcPqhJT2Z2jTcWBG4zC3IHQ6KDmp4t6nVw1RYbPazcZ138d1/+fUzg49lA9uJjj0Jb/FI7YsXrRTPJ7Bqb9GbXx+x8qeOZnCzGMZ1N3Hy2HwWFm2LWvRil8RXsOmL1nJv4FeqKl0ji97i5x3J/nZVNlkrJb0nqy2hXGuKjBaI7T+LJ3NLT2eUggjJyItbdTntW9x3Xpp7CuWyceMt5a6+04gKrNCyN/C8Ukp3Xjda+4OrT4j81vx8q3HlrB+XQi5GLXfHSa+51KziJ04s+KEkcy0kjw10UnI2nK6OkoR93yIVWzo0vWM5Fi4Wwzsmdo4e28fst5Dz39FbbJwuyh2s16Uvgv3KnaOV2k9yPJfM7quCtCAIDTxHDI6gNEoJDTcaka+S03Y8LklNcjfRk2UNut6a8DLEMPjqG5ZWhw5ciD3gjUL26iu6O7Nao8oyLKJb1b0ZzqLhWmicHBhcRqMxJA8tvVRqtm49ct5Lj4ku3auTZHdctF4G3imDQ1Nu1bcjZwNnDpccuhW6/Fqv9dGjGzLsf+2/Iiwvh6CnOaNntfecbkeHIeSwowaaXvRXHvM8jaF963Zvh3GzQ4ZHA57oxYyG7tSbm5PPbcrZVj11SlKC4vn+eZquybLlGM36vBfnkZYlh8dQzJKLtuDa5GovzHivbqIXR3ZrgeY+RZRLfrejObJwnSufn7P/AEhxDT5KM9m47lvbv2JcdrZShu73npxOnVUMcrOzewFmmm1rbZbbW6KVZTCyG5JcCFXfZXPtIvj3nLpuEqVjs2QutsHOJHpz87qJDZmNGWu7qTrNr5U47u9p7EbuJ4LDU27Vly3QEEg27tDqFvvxKr9N9ciNj5t2Pr2b5iowWGSJsTmXYy2XU3FhbQ3vsk8SqdarkuCFebdCx2xfF8yP+j9P2QhLLsBJFybgnch17hY/wVLr7Nx4fnUz/mGR2va73H86ENDwtTQuD2sJcNRmN7HvA2WFWzseuW8lx8TZdtTJtjuuWi8Dfp8NjjkfK0WfJ7xuTfy2CkQohCbsS4vmRZ5Nk641yfBcjbW40BAEAQBAEAQBAauJ0DKiJ8Ugu17SD07iOoNiPBYzgpxcWbaLpU2KyHNHmnBlUMMrZYKqzcwDQ86N0N2uvya4G9+Wl+dqnGax7XCfDxOr2nW8/EhdRx046fPzRaeLOERWOE0Tw2SwBvqx4G2o1B66qRl4Sue9F6Mqdm7VeKuysWsfiip/0HrAbZGHqJBb46/BVr2bfr095d/zrEa11fuOzg/DDaJzaislY0MN2tBvdw2ubXJHcApFOCqH2t0lwIGTtOWXF0Y0G9eb8PzqzgcS4z9bnLwCGAZWA72HM9SVXZuR29m8uXQtMDD/AIWncfN8X7TmtKhkwka5YtGJmCsTzQyDl5oY6GWZDzQkYVi0Yss/CeDdq7tHj9G06D7zh+Q/nmrXZeD20+0mvRXxf2RTbTzOyj2cfWfwRel1JzQQBAEBXuMcQkgZEYnZS59joDcWOmoVdtK+yqMXB6astdlY9d05qxa6I3qczCokL3s7CwyNuMzT7PvaePPmFIh2quk5NbvREafYuiKhF7/V9Ov5yOlmFr8lI16kTR8jEyi17i3ffT1TeWmup7uvXTTifIZ2vF2Oa4dCD8l5GcZcYvUThKHCS0JFkYle4LxCSoie6V2Yh9gbAaZWnkOqrdl32XVOVj1ev0Ra7Wx66LYxrWi0+rO42pYXZQ9pd3Bwv6KerIt6J8Stdc0t5p6ewzLwDa4ustUY6PmYsna4loc0kbgEEjxHJeKcW9EzJ1yS1a4CadrNXua3xIHzSU4x9Z6HkISn6q1MhIO8a7a7r3VHm6+4wlqWMIDntaTtdwF/C68lOMeb0Mo1zlxim/IkLgBe4t3r3VczHR66HztBcC4uRcC+pHeE3lyG69NdDJengQBAEAQBAEAQBAVPj7hf67H2kY/rEYOXl2jdzGT6kdxv3lRMvHVsdVzRcbI2l/Cz3J+o+fg+/wC/h7Dy7DsZqKf2Y5ZY7XBbmIAIOoLDoDfoqVW218E2jr7sSi/jOKfj+50jxbWOFjUP8so+IF17LMv/AORHWy8RPVVr4mhLUukOZ7nPd3ucXH1KiTlKT1k9SVGuMFpBJLwWh9a5a9BoSNcsWjzQlDliY6GYcsdDEyDl5oeaGTSvNDxne4bwV1U/W4jb7zu/9VvX5KZhYUsmfH1Vzf0X5wK3PzY48eHrPkvq/wA4npEMQY0NaAGgWAHILrYQjCKjFaJHIznKcnKT1bM1kYhAEAQFV+kD+zh/FH+0qo2v6kP1F3sT15/p+prspBNXVsZ+3FbztHY+tlgq+0yroPqvsbXc6sOia6S+5qxYqW4Y9h0e1xht0dqR+zmHktCyXHAcXzT3fzy1N0sRS2jGa5Nb3556GrURhssVNIyR8cLGl0cYuXPc3O47jS7rX5AabrTNKNkaJpuMVxS72tX8zfCTlVPIg0pSfBvok9F8veTyWjmikpKapisbSBzHZXNuOp5X+BWxtQtjOiuUe/g+XxNUdbKZ15NsZd3Fap/Av66M5c8xoqx7KMsYcplnyk9MjLi/W48rrlKbZRxd2L03pafBHZXUwnl781rux189WWLEeEYI4HFmYSMaXB+Y6lovqNhty2VndsymFLcfWS1117ipo2vfO9Kfqt6aad5wnTPq30eZxDyHMLx71g8gkHvy/FQHKeRKnV8XqtfP7FmoQxY37q4LR6eX3N/G8HZRS0z4MzSZADc35jXzBIIUjKxIY1lc6uHEi4mZZl1Wwt48Nfz6EmD4eyvnnlqLuyuytZmIAFzbbWwA+ayxqI5dtllvHR6Jfn5zMMrInhU1108NVq3p+fmhrzUwoq72CS1kMr2gm+W0chy37rgnzWuVaxsv0eSi2vc+BuhY8vC9Pm5JPx4ria+ECF7XPqKepnkeTd7Wkt7vZIcNflstWP2U4udtcpSfXTh8zbldtCShTZGEV0b4/JhzpG0lTG5soiDozF2jSCAZQC3u7jYde9NZxxrYNNR1Wmq8QlXLKqsTTlo09H/1/wDSx8LYII2sqHOc6V8beegaQMrQOgAHkrPAxFCKtb1k0vcVG0s5zcqIpKKb9+vFljVmVIQBAEAQBAEAQBAEBSOOeCvrN56cAT/absJbfJ/Xnse8QcrEVi3o8y+2VtfsP6V3qdH3ft8uh5Y4Fji1wLXNNiCLEHuI5KknBxejOwTUkpReqZI161tDQma9YNGOhK16xaMdCRr1joY6GYkWOh5oZiRNDzQsHDPD76s5jdsQOrvvdGd568lMw8CV71fCPf8AYq9obQhjLdXGXd9z0ylpmxMDGANa3YBdPXXGuKjFaJHIWWSsk5zerZKszAIAgCAIDhcWYXJUsjEdrtfmNzbSxCgbQxp3xiodHqWezMqvHlJz6rQ+0GGSMrZpjbI9oDddbgM3HkUqx5xyp2vk19jy7Krnh10r1k+Px+5zJuGHmszi3YGRshF+YFz7P+a48CostnTeTv8A+zXXzJkNp1rE3P8Afpp+P2G5j2CyumbUUzgJWixB2cNfyNrFbsvEslarqX6SI+Fm1RqePetYv4GNNFXzPYZXMhY03IZYl3S1yPVeVxzrJJ2NRS7uvzMrJ7Pqg1WnNvv6fIsqtCnKdRcKPNK6KQtbJ2mdhBuB7IGvjr8FSVbMn/DuufB66r3HQW7WgslWQ4x00fvJJoMRlj7FwiDSMrpL6lux58x0WUoZ9kOylppy1/PsYQns6ufbR115peP54ko4cdHNSmOxZCDmJNiSSSSB4lbFgShZVuco8zB7RjZVcp+tLkbnE2GSVBh7O3sPzOubaabei3ZuPO5w3ej1I+z8quhWb/VaI5L6IGqkNHVCOQk9oxzTvfW1xZ2uvS6hulfxEnj2br6rT7k5XP8AhorJq3o9Gn9uRq0VHfEAx0nbExv7R3Usc0t02ABaPNaqqv8A7d2Ut7g9X5G627TA34x3OK0Xmn9zcpcOrqPMyDs5IibjMQCL9Li3lcLdCjMxtY1aSj4/iNFmTg5ek7tYy8Pxk9RhFVLTStlkD5JCwhmgayzgTY27httotk8XJsolGctW9OHRcTVXmYleRCVcdIxT49Xw7iw4dCWRRsdu1jAfENAKsaYuFcYvmkvkVV81O2Ulybb+JsLaaggCAIAgCAIAgCAIAgK/xNwlBXC7hklAsJGjXoHjZ46HyIWi7HhauPPvLHB2ndiPSPGPc/p3fmup5fjfCNVR3LmGSMf+SMFwt+s3dvnp1VPdh2Q6ao67F2rjZPBPR9z+j5P84HEZMobiWLRI2VY7pjoZiZebp5uk9Ix8rskTXPceTQSfhsso0ym9IrU12ShXHem9F4l94c4EOj6s+ETT+8cPkPXkrTH2YvWt933OcztuL1Mf/wDX2X1fuL9HGGgNaAABYACwAHIDkrdJJaI5qUnJ6t6syXp4EAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAczEcAp6h2aSMF3eCWk+NiL+ai3YVFz3px4kyjPyKI7sJcPf8ybDcJhp79kwNvudST5kk26LOnGqp/trQwyMu6/+5LX87kbq3kYIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCA5WI8N0tQbywRud94DK79oWK1Tprn6yJlO0MmlaQm0u7p7mcZ/wBHNEdmyN6CVx+d1peDS+hOW3sxc2n5InpeAaFhv2Ref15HEel7fBexw6V0Nc9t5k1pvaexIsFHRRwtyxMYxvc1oaPgpEYqK0SK2y6y1705NvxZOsjWEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQH/9k= data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEBQTExUXFR8ZGBgXGR0XHRkaHx4YGxsgHiAYKCghHB8lJB8fKj0hJSw3Li4uFx8zODcwNygtLjcBCgoKDg0OFw8QFi8kHRosNSw3MTgvMDM3NyssKzQsNy43NSw2LDAsNysrNzQwLCssLDgsKzIrLCwsLCwsLCwsLP/AABEIADQA7wMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABAUGBwMCAf/EAEYQAAEDAgIECAgLCAMBAAAAAAEAAgMEEQUSBhMhMQcWIjJBUVSSF2FxkZOy0dIUFTM0UlNzdIGhsTVCVWRyosHwJIKDI//EABkBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EAB8RAQACAwACAwEAAAAAAAAAAAABAgMRMVFhEhMUBP/aAAwDAQACEQMRAD8A7ii+JpQ1pc42DQST1AbSqPjpQ9oZ+fsUTaI7KJtEdlfos+dNaHtDPz9i89INMYKZjSLySPF2Ri4cR0E32tHjsq/Out7V+ddb2usSxCOCMyTPDGjpP6DrPiUfAMajq4tbDmy5i0hwsQQuVubLXSa/EJNRAx1ruBaBf9yNp3k9Ll0fDMZoo6e8MkbYWEMvtADiL28pVKZJtPpSmSbT6X6Kk43UXaYvOnG6i7TF51s2XaKk43UXaYvOv1ultETb4TF50F0ihYhi0EIBmlYwO5tzv8nWoPG6i7TF50F2ipON1F2mLzpxuou0xedBdooOHYxBPfUSskI3hp2j8FFk0powSDUxXBseUguEVLxsou0xd5ONlF2mLvILpFS8bKLtMXeXrNpHStDHOnjAeMzSTzhe1x+KC1RUvGyi7TF5042UXaYu8gukVLxsou0xd5SqDG6eYkQzRvIFyAdw6/IgsEUKkxeCV2WKaN7rXs1wJt+C+H43TAkGeEEbxnb7UFgirvj6m7RD32+1Pj6m7RD32+1BYoq74+pu0Q99vtU2CZr2hzHBzTuINwfIQgjY183m+yf6pXAaKlfK5scTS97tgaN5/wB6137Gvm832T/VK5Jwb4nFBVXmIaHx5Q47mm4O3qvZcn9ERNqxLlzxE2rEtloloGyC0lTaSbeB+7H5L853j8yu8VrqegjdK5rWlx2Ac+R3lO0nxncmP6TQUsedzmvceYxpBLj/AIHjXGcaxeWqlMsxudwA3NHU3xfqrXvXFGq9Te9cUar16Y/jctXLrJju2NYNzB1D29NlYUn7Km+9t9QLOrRUn7Km+9t9QLDBMzk3LHBO8m5W2hOh8NZA6SV8rSJC2zSALANPSD1rw060ViomROidI4veQc5B3C+ywC1PBP8AM3/bu/RiicL3yVP9o71V6DvQdFdBoKmmZNI+UOde4aWgbCR0gqk060ejo5I2ROe4PYXHOQdoIGywC6JwdfMIv+3rFZLhe+Xg+yd6zUFFpY7k0f3Nn6uWww/g5pnxRvdJPdzGuNi21yAforHaVc2j+5s9Z6tqXF8WDGhjJcoaA3/5A8m2z8lI0fgypfrJ+833V8ycGlMATrJ93W33VR/HOMfVy+iC/HYzjFtscvogoFNoU462Ujss3qpoPgUdXMY5XPa0R5uRYG9wOkFfmhnysv3Wb1FY8F9WyOpcZXtYNVa7iGi9x1qRqPBlS/WT95vup4MqX6yfvN91af49pu0Q+kb7U+PabtEPpG+1QMx4MqX6yfvN91ZfhFw5tO6lhYXFrIXAF2/n322Wv0r03bTav4OIqjNmzWk5trW5oO+58yxWneJGoFJM5oYXwOOUG4HLtvQaHBOD6nmp4pXSTBz2BxALbXI6LhTfBlS/WT95vuq00ZxinbSQNdPE0iJoIL2gg26dqs/j2m7RD6RvtQZg8GdN9ZP52+6sToczLXho6BK3ygNeP8Lrhxym7RD6RvtXJdEzfELjaDrvVeg8tCnWdORsIopiCOg5Qo2jeGwTPc2onFO0NuCbbTfdtVjwcxMdUPbIbMdTSBxvazSADt6NnSrs6GYf0V+z+uMqRD4rYf8AxFv9icVsP/iLf7FL4l0Hbx3404mUHbx340EZmimHk2GItuf6F0nBKAQQRxNdnDG2Dusdexcf0swanp9X8Hn1+bNm2tOW1rc3rud/UupaEH/g0/2YUC4niD2ua7aHAg+Q7Cuev4K235NS4N6AYw428uYX8y6MipfHW/YUtjrbsObt4KQN1Vb/AMh7y/fBX/NH0Q95dHRU/Pj8KfRj8OceCv8Amj6Ie8p7OD8ikfTCo58wkzGPdYAWsHfndbhFauKlZ3ELVxUrO4hR6I4AaKExGQSXeXXDcu8AWtc9S8dMtGjXMjaJRFkcXXLM97i3WLLRItGir0bwk0tOyEvz5b8q2W9yTuuf1VRpjoea2SN4mEWRpbYsz3uQfpC25atEGExfg9dMIQKgN1UIi+TvmsSb84W37ltKKDVxsZe+VgbfdewAXuiAvl4uCPEvpfhQc80U0VginuK2Ge8bmGNoAJDhY7nn9FEl4OGWzMrWCPNlBcwHbfLYkPAJvs8q1eC6JsibDrXukdCczehodtFwLX6dxKjnQ46vLrn5tfrec7JbW6y2S9r22X69qDNv4NAHBhrIw51y1pi2m2+wz3Nl4VGgMTHZJMQgY76LmAHzGRa/EdF5JZnz6/LKHNMVmgtYGbWg35W0k3sRfMmJ6KumdUu12QzNaAALtFm5TmvtIPiI2IMwODQZsnwyPPbNl1W23XbPe3jU2u0HbNFCG1cYbTxujc4MuL5sxvy+TbqKvazRUSSiQvMZbAyJhjuHMLS7NYnoINrFfHFQiB9PG9scT5y9wa3bq7NswX2bSNpPRdBl/BqMms+Gx5LXz6vk26757WXjBoBG9jpGV8LmN5zgwEN8pz7Frxos8QOg1wLRM2WLMwHKQcxa5osHMzdAtvXpU4DLLFUNkdTtfNHkBjiIsB9Ik5neToQYqHQKFwcWYhA4NF3EMByjrNpNivcC0LipJDJLUtc4RuLRYRhrSLOcbuNwL+RWkGjkpp5qeWSO0jLBzWuLmnZvzuN27Obs6VLosKlM4mqXxOLYjE1sbSAQSCS7MT1DYgyOAaLQxGXLXwS5qaRhDQOSHCxfsedg/wBKhTaAxMY176+FrHc1zowA7yXftW8iwLLHVMBZed0hactsoewNAPXa1/xUOLRuWPUPifCZI6cQuEjC5pAN7tsQWn9RbqQZV/Bu0M1hrYgz6Rj5O3dtz2X07gysWg1kYLuaNVzunZy9q1dXo06VkMT5GNjZdzhHGGh7ze3JN2houdm25sV8jAJ2tpsk0bnU7nZXPaTmYW5Wh1iOUB0+JBkqvg8jhsZ66KME/vRht/Jd66Ng1NHHBGyFwdG1oDXAg3HXcbCqfFsCnmMchfCJWNc0kCRu832Frr23bDdXGDUbooWRyP1jmixdlDb/AIDcgmoiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIg/9k=