Szolgáltatások

Minőségi kifogások intézése

Gyakran megesik, hogy a megvásárolt termék meghibásodik, tönkremegy. A vásárló ilyen esetekben természetszerűleg jogosnak érzi, hogy a kereskedő a termék hibájáért felelősséget viseljen, hiszen a termékért pénzt fizetett, mellyel szemben elvárja, hogy az megfelelően működjön. A szavatossági és jótállási igények, azaz minőségi kifogások intézésével, a jegyzőkönyv tartalmával, a jótállási jegy átadásával és tartalmával kapcsolatos előírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, eljár továbbá a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat észlelése esetén. Az előírások ismerete és betartása azonban nem csupán a bírság elkerülése miatt szükséges. A vásárló megtartása, a cég jó hírének megőrzése céljából legalább annyira fontos.

Tovább 

Fogyasztói panaszok kezelése

Alapvetői fogyasztói jognak tekinthető, hogy a fogyasztó a megvásárolt termékkel vagy igénybe vett szolgáltatással szemben reklamációval élhessen, illetve tájékoztatást kérjen a vállalkozástól. A fogyasztóvédelmi törvény éppen ezért részletesen szabályozza, hogy a vállalkozásnak milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük, ha a fogyasztó reklamációt tesz, akár szóban, akár írásban, illetve a vásárlók könyvébe bejegyezve. A fogyasztóvédelmi törvény rögzíti az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó szabályokat is.

Tovább